Ważność Słowa Bożego. Właśnie taki tytuł nosi tegoroczne 10 dni modlitwy.

Jak co roku wszystkie zbory i grupy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na całym święcie chcąc wspólnie razem wznosić modlitwy do Stwórcy, zbierają się w swoich Domach Modlitw, Kościołach, czy prywatnych domach, aby to uczynić. Każdego roku jest przygotowywany temat przewodni oraz teksty tzw. „czytanek”, czyli krótkich refleksji pewnych duchownych czy pracowników Kościoła, które mają na celu zjednoczenie wyznawców oraz położenie akcentu na temat nadrzędny.

Takie spotkania nie są zamknięte – chętnie przywitamy Cię w naszym zborze i będzie nam miło, gdy zechcesz wspólnie z nami spędzić kilka chwil na dobrej rozmowie i modlitwie. Wierzymy, że „tam gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje [Jezusa]”, tam sam Pan jest pośród nas (Mt 18,20). Wierzymy głęboko, że na takich spotkaniach można odczuć działanie Ducha Bożego na serca ludzi. Dlatego zapraszamy cię serdecznie! „Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia!” (Ps 34,9)