„Niech będzie przyjemna modlitwa moja, jako kadzidło przed obliczem twoim, a podnoszenie rąk moich jako ofiara wieczorna.” (Ps 142,2).

Jak co roku pragniemy dołączyć do ogólnoświatowego projektu „10 Dni Modlitwy”. Minęło kolejnych 365 dni i nadal uważamy, że trwanie w społeczności z Bogiem jest tym, czego w dzisiejszych niepewnych czasach potrzebujemy. Oczekujemy czegoś więcej, niż szara codzienność, a mianowicie – życia z Bogiem, który dał swojego Syna, abyśmy ten cel osiągnęli. Służba Chrystusa w dziele zbawienia nie zakończyła się. Jak wiadomo z treści Pisma Świętego, jest On naszym arcykapłanem w niebiańskiej świątyni i wstawia się za swoim ludem.

Pastor Jarosław Dzięgielewski zachęca wierzących do udziału w tym corocznym projekcie poprzez następujące słowa:

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie.

Kolejny raz – zgodnie z kilkuletnią już tradycją – mamy możliwość dołączyć do całego Kościoła na Świecie, by spędzić czas na rozmyślaniu i modlitwie. Nazywamy ten program „10 Dni Modlitwy”, ale mam nadzieję, że w gruncie rzeczy jest on efektem naszego codziennego spotykania się z Bogiem. Te 10, a właściwie 11 dni to tylko, a może aż czas szczególnej wspólnoty i zbliżenia do Boga. Tak, jak uczniowie Jezusa po jego wniebowstąpieniu byli razem na jednym miejscu, tak my teraz w grupach chcemy szukać błogosławieństwa Pana, a wśród nich jedności i gotowości poświęcenia. Tak bardzo tego potrzebujemy, by tuż przed powrotem Chrystusa połączyć nasze myśli i wysiłki głoszeniu Wiecznej Ewangelii.

Spotykajmy się w zborach, grupach i rodzinach szukając inspiracji Ducha Świętego
i mocy dla naszego życia. W modlitwach pamiętajmy o Kościele i jego misji, ale też o naszym osobistym nawróceniu i zaangażowaniu na miarę darów duchowych. Serdecznie zachęcam, aby wszyscy przyłączyli się do postu, jaki w sobotę 20 stycznia chcemy poświęcić wspomnianym wyżej intencjom.

Niech Pan darzy nas Swą łaską.

W imieniu Zarządu Kościoła brat w Chrystusie Jarosław Dzięgielewski

10 Dni Modlitwy 2018

Bóg wylał Swego Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy jego Kościół modlił się wspólnie dziesięć dni, prosząc o Jego obiecane błogosławieństwo. Nasz Pan jest gotowy, aby zrobić to ponownie – również dziś! Na całym świecie adwentystyczne kościoły doświadczają odnowienia Ducha Świętego, podążając za przykładem uczniów i uczestnicząc w „Dziesięciu Dniach Modlitwy”.

Już wkrótce starsi zborów, pastorzy i przywódcy poprowadzą grupy modlitewne w domach, szkołach, kościołach, a nawet w internecie. Grupy, którym nie uda spotkać się wyznaczonym czasie, będą mogły to zrobić w innym dogodnym terminie i również doświadczą Bożego błogosławieństwa.

Czy dołączysz się do niezwykłego czasu modlitwy? Czy weźmiesz udział w „Dziesięciu Dniach Modlitwy 2018”? Ten globalny program odbędzie się w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego na całym świecie w dniach od 10 do 20 stycznia 2018.

Poniżej znaleźć można specjalne czytanki modlitewne przygotowane przez światowy Kościół z myślą o tym niezwykłym wydarzeniu.

10 Dni Modlitwy 2018 (PDF)