Przy naszym zborze funkcjonuje Chrześcijańska Służba Charytatywna.

ChSCh to ogólnopolska organizacja pożytku publicznego (OPP). Zrzesza i działa na rzecz ludzi bez względu na wyznanie, narodowość, wiek, płeć czy rasę. Pośredniczy między osobami potrzebującymi wsparcia a tymi, którzy chcą pomóc. ChSCh promuje dobroczynność na co dzień.

Motto:

Jesteśmy blisko ludzkich potrzeb

Misja:

Pomagać ludziom, aby mogli pomagać sobie samym, rozwijać się, żyć godnie i szczęśliwe.

Cele:

Wartości:

Podejmowane przez ChSCh działania są wyrazem wartości chrześcijańskich takich jak poszanowanie praw i godności każdego człowieka, współczucie i troska o osoby znajdujące się w potrzebie oraz niesienie wsparcia płynącego z serca. Wartości, którymi się kieruje ChSCh, najłatwiej opisać, przyglądając się słowom, z których składa się nasza nazwa:

Chrześcijańska…

Jezus Chrystus w trakcie swojego życia i publicznej działalności zmienił świat na zawsze. Pragnieniem ChSCh jest czerpać z wielkiego Wzorca, jaki nam pozostawił, skupiając się na praktycznym wymiarze Jego służby, widocznym w stosunku do ludzi oraz niesieniu im uzdrowienia i pomocy.

Służba…

Wierzymy, że właściwa pomoc musi opierać się na sercu otwartym na potrzeby drugiego człowieka. Dopiero to nadaje sens wszystkim naszym staraniom i staje się źródłem satysfakcji i radości.

Charytatywna…

Czyli dobroczynna. Dobro niekoniecznie oznacza prostą poprawę czyjegoś samopoczucia. Czynić dobrze oznacza także wymagać – od siebie i od innych – po to, by ostatecznie życie tych, z którymi się stykamy, zmieniło się na lepsze.
 
Zielonogórska filia ChSCh zajmuje się pomocą głownie poprzez wydawanie odzieży. Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej pomocy, skontaktuj się korzystając z tego formularza kontaktowego.
 
Więcej informacji znajdziesz tutaj: KLIK!
 

Chrześcijańska Służba Charytatywna to organizacja pożytku publicznego, której mogą Państwo przekazać jeden procent podatku. Pomoc nic nie kosztuje. 1 procent to tak niewiele.