Jako Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jesteśmy zarejestrowanym związkiem wyznaniowym w Polsce. Z tego faktu wynika możliwość prowadzenia zajęć religii, które skutkują wystawieniem oceny na świadectwie uczniów. Rozumiemy, że niektórzy rodzice nie chcą posyłać swoich „pociech” na religię katolicką z różnych względów, ale jednocześnie pragną, aby ich dzieci były kształcone w duchu Biblii i wynikających z niej zasad. Dlatego też program nauczania, który proponujemy, może być dla Państwa interesujący.

Najistotniejszym w tym temacie jest fakt, iż nasz pastor jest młodą osobą, która bardzo dobrze dogaduje się z dziećmi. Zajęcia mogą być urozmaicane śpiewem przy wtórach gitary. Nauczyciel religii to osoba z odpowiednim wykształceniem pedagogicznym i ciągle podnosząca swoje kwalifikacje oraz umiejętności i doświadczenie.

Program nauczania zakłada, w zależności od poziomu, zainspirowanie młodych ludzi do tego, aby chcieli żyć zgodnie z podstawowymi zasadami Biblii, takimi jak wstrzemięźliwość, odpowiedzialność czy posłuszeństwo. Aby osiągnąć ten cel staramy się ukazać im, iż postawa taka, często skrajnie różna od ogółu rówieśników, jest postawą bohaterską, wymagającą wielkiej odwagi. Sprzyjają w tym nauki wynikające z przyrody – często właśnie wśród niej prowadzone są zajęcia, z postawy Jezusa, i z postaw ludzi żyjących dzisiaj, mogących być również inspiracją dla dzieci.
Jeżeli Jesteś zainteresowany programem nauczania, skontaktuj się z nami, a zostaną wysłane Ci wszystkie tematy, które podejmowane są z dziećmi na zajęciach. Dziecko może zmienić nauczyciela religii w każdym momencie roku szkolnego.