Nie jesteśmy sektą. Jesteśmy oficjalnie zarejestrowanym związkiem wyznaniowym. Poniżej możesz zapoznać się z ustawą z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie zasady naszej wiary oparte są na treści Pisma Świętego.