Czasem w życiu przychodzi ten moment, kiedy musimy pożegnać się z kimś, kogo kochamy, a kogo czas życia na tym świecie dobiegł końca. Jezus, będąc na ziemi, znalazł się wśród osób opłakujących zmarłego Łazarza i widząc ich smutek zapłakał z nimi. W całym tym żalu pojawia się jednak konieczność zajęcia się sprawami organizacyjnymi związanymi z pochówkiem zmarłej osoby. W naszym zrozumieniu uroczystości takiej nie można odmówić nikomu, niezależnie od jego sposobu życia czy okoliczności śmierci. Nie skupiamy się na osądzaniu zmarłych, a raczej na uroczystości ich pożegnania. Uważamy również, że niegodnym jest pobieranie jakichkolwiek opłat przez duchownych prowadzących taką uroczystość. Dlatego też jeżeli chcesz zorganizować uroczystość w obrządku chrześcijańskim a nie możesz, lub nie chcesz płacić za służbę kapłana, możemy pomóc Ci w jej zorganizowaniu i poprowadzeniu. Skontaktuj się z naszym pastorem a on udzieli Ci wszystkich potrzebnych informacji.

Pamiętaj:

Nie chcemy zaś, bracia, abyście nie wiedzieli o losie waszych zmarłych; nie smućcie się jak ci, którzy nadziei nie mają. Jeżeli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to musimy wierzyć, że Bóg przyprowadzi także zmarłych razem z Nim. (…) na dany znak, na głos archanioła i dźwięk trąby Bożej, sam Pan zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Następnie my, pozostawieni wśród żyjących, razem z nimi zostaniemy uniesieni w przestworza, na obłoki naprzeciwko Pana, i tak już na zawsze z Panem pozostaniemy. Tą więc nauką pocieszajcie się wzajemnie.

1Tes 4,13-17