Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie Mat.18,19

 

Na podstawie Słowa Pana i doświadczeń, które mogliśmy dzięki niemu już przeżyć, wierzymy w prawdziwość wyżej podanych słów. Właśnie na ich podstawie rozwija się w naszym zborze służba modlitwy. Mówiąc najogólniej zawsze, gdy zbieramy się razem przeznaczamy czas na modlitwę za ludzi, którzy tego potrzebują. Specjalne spotkanie poświęcone w głównej mierze modlitwie odbywa się w środę zazwyczaj w domu kogoś z nas. Jeżeli chcesz, możesz do nas dołączyć – w tej sprawie skontaktuj się ze mną dzwoniąc pod numer 691 229 319 (Daniel Stasiak). Jeżeli natomiast z jakichś powodów nie możesz się zjawić na takim spotkaniu, a chciałbyś abyśmy się modlili za Ciebie lub za osoby z Twojego otoczenia, możesz napisać wiadomość nakreślając nam „mniej więcej” sprawę, którą powinniśmy Bogu przedstawiać. Pamiętaj, Bóg nie zawodzi. Jego słowa nie zawodzą.

 

Również i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami 1Sam.12,23