Kazanie wygłoszone w Łodzi 25 kwietnia 2015 r. przez pastora Marka Micyka